Christmas run 2017 | 22.12.2017

Christmas run 2017

ריצת Christmas run

היא ריצת חג המולד במעיליא, למרחקים תחרותיים של 10, 5 ו- 2 ק"מ

מקצים

שם מקצהמרחקשעת זינוקמסלולמחיר
תחרותי1090105
תחרותי57085
תחרותי250\65
מארגנים: שרון ואפרת | קישור לאתר: לחץ כאן

אין האתר אחראי על דיוק הפרטים, מוטב להתעדכן באתר האירוע הרשמי ולוודא שינויים מעת לעת

לוח אירועים

לכל האירועים