תנאי שימוש

תקנון שימוש באתר ספורטלי


א. הגדרות

1. "האתר" – אתר SPORTALLI המופעל בדומיין SPORTALLI.CO.IL  או בכל דומיין אחר מעת לעת, המופעל על ידי בעל האתר, ואשר כל הזכויות בו שייכות לבעל האתר לבדו ואשר בעל האתר לבדו יקבע מעת לעת את נוהלי השימוש בו, את הרשאים להשתמש בו ואת אלו שייאסר עליהם להשתמש בו.
2. "התקנון" – תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת, הבא להסדיר כהסכם מחייב את השימוש שיעשו משתמשי האתר באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו.
3. "משתמש" – כל מי שנכנס לאתר ולרבות "משתמש רשום". "משתמש רשום" – משתמש שבחר להירשם לאתר ולמסור את פרטיו. ולרבות מפרסם באתר ו\או באינדקס\לוח העסקים הפרסומי הכלול באתר.

4. "בעל האתר" –  מי שמפעיל את האתר מעת לעת.
5. "החומרים" – תמונות, צילומים, טקסטים, גרפיקה, כתובים, כתבות בלוגים וכיוצ"ב, וכל תוכן אחר מכל סוג ומן מכל מדיה, לרבות מדיה דיגיטאלית או אחרת.
6. "תשלום" – התשלום שיגיע בגין צריכת שירותים בתשלום באתר.
7. "עסקים בספורט" \ "אינדקס\לוח עסקים" – אינדקס פרסומי של בעלי מקצוע וספקים אשר יפורסם מעת לעת באתר ומהווה אינדקס פרסומי בלבד אשר האחריות לתוכנו הינה על המפרסם והאחריות על השימוש בו הינה על המשתמש לבדו.

 ב. מהות האתר

1. האתר מהווה זירה, לרבות אינטרנטית, לעוסקים ומתעניינים בתחום הספורט, על ענפיו השונים ועיסוקים נלווים ובכל עיסוק אחר לפי שיקול דעת בעל האתר.
2. האתר מספק מידע אשר בחלקו נאסף ממקורות שונים ולרבות מקורות אינטרנטיים שונים ולפיכך אין בעל האתר אחראי לאמיתות ונכונות המידע הנמסר ומשתמש מתבקש שלא להסתמך על המידע שבאתר באופן אבסולוטי. במיוחד נכון הדבר לגבי כל מידע המתפרסם באתר בנוגע לאירועי ספורט, המתקיימים על ידי צדי ג' שונים ותוצאות והישגים באירועים אלו.

3. חל איסור מוחלט על שימוש בחומרים שבאתר שלא על פי תקנון זה בכל דרך שהיא ולרבות בדרך של הצגת תכנים כלשהם מהאתר באתרי אינטרנט אחרים.

 ג.   הרשמה כמשתמש רשום באתר

1.         האתר מאפשר רישום כמשתמש רשום באתר. למשתמש רשום באתר ניתנות הרשאות שימוש ייחודיות, שלא ניתנות למשתמש שאינו רשום. הרישום כמשתמש רשום, אינו חובה, ברם כאמור רק משתמש רשום יוכל לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר.

2.         כל משתמש מתחייב כי כל הפרטים שמסר בעת הרשמו הינם פרטים נכונים אמיתיים ומדויקים ומתחייב לעדכן את פרטיו לפי הצורך.

3.         חל איסור על משתמש להירשם באמצעותי פרטי איש אחר.

4.         בעל האתר יהיה רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי לבטל רישמו של משתמש רשום על כל המשתמע מכך ולרבות הסרה של כל תוכן מכל סוג שהוא הקשור לאותו משתמש.

5.         הכניסה כמשתמש רשום תעשה באמצעות זיהוי שיקבע בעל ידי בעל האתר או באמצעות זיהוי ברשת חברתית כגון פייסבוק. משתמש רשום ייכנס אך ורק באמצעות פרטי הכניסה בהם הזדהה בעת הרישום.

6.         בהירשמו לאתר מאשר ומתחייב הנרשם כי כל הפרטים שמסר הינם נכונים, כי ככל שצירף צילומו או דמותו, הרי שצילום זה נקי מכל זכות צד ג' ובמיוחד זכויות יוצרים וכי אינן פוגעים בפרטיותו של איש.

            ככל שמשתמש רשום נרשם לאחר ו/או נכנס אליו באמצעות אתר פייסבוק הרי שמובהר לו שהדבר נעשה באמצעות "תמונת הפרופיל" שלו מאתר פייסבוק וכי צילום תמונת הפרופיל שלו, עומד בדרישות סעיף ותקנון זה.

7.         בהירשמו, מאשר משתמש רשום קבלת תכנים, לרבות פרסומיים, מהאתר בכל דרך, ולרבות בדרך של דואר אלקטרוני. משתמש רשום המבקש להפסיק לקבל תכנים מהאתר מתבקש לפנות לאתר לשם הסרתו מהמערכת גם בצור קשר של מערכת האתר וגם מול מערכת הדיוור המופצת דרך ניוזלטר, מערכת הניוזלטר היא מערכת נפרדת ולכן נדרשות 2 פעולות. במידה ואחרי ההסרה המשתמש נרשם מחדש, מתחדש אישור קבלת התכנים מהאתר, לא ניתן להישאר רשום במערכת ללא אישור קבלת תכנים.

  8.  הנהלת אתר ספורטלי לא תעביר לצד שלישי את פרטי הלקוחות האישיים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא ע"פ צו בית משפט.

ד.         לוח אירועים באתר

1.         האתר מפרסם אירועי ספורט המאורגנים על ידי צדי ג' לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר.

2.         האתר מסתמך על מידע אשר בחלקו נאסף ממקורות שונים ולרבות מקורות אינטרנטיים שונים ולפיכך אין בעל האתר אחראי לאמיתות ונכונות המידע הנמסר ומשתמש מתבקש שלא להסתמך על המידע שבאתר באופן אבסולוטי. במיוחד נכון הדבר לכל מידע המתפרסם בנוגע לאירועי ספורט המתקיימים על ידי צדי ג' שונים ותוצאות והישגים באירועים אלו.

3.         למשתמש רשום תהיה האפשרות להוסיף אירוע ללוח האירועים שבאתר וזאת לאחר שפרסום האירוע אושר על ידי בעל האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

4.         בעל האתר יהיה רשאי להוסיף או להסיר מפרסום באתר כל אירוע בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי

5.         בעל האתר מסיר אחריות לגבי נכונות כל מידע המופיע בלוח האירועים.

ה.         לוח מודעות ופרסומים באתר

1.         האתר מפרסם פרסומים שונים ולרבות פרסומים מסחריים הן באתר והן בלוח מודעות והן ב"אינדקס\לוח עסקים בספורט" בהתאם למידע שנתקבל אצלו ולרבות ממשתמשי האתר.

2.         משתמש רשום יהיה זכאי לפרסם בלוח המודעות מודעה רלוונטית לאתר בהתאם לתנאי האתר ובתנאי שלא תפגע בזכות של צד ג' בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של הפרת זכויות יוצרים, פגיעה בפרטיות לשון הרע וכיוצ"ב.

3.         פרסום מודעה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של המפרסם והוא לבדו ישא בכל נזק שייגרם לצד ג' ו/או לבעל האתר כתוצאה מפרסומה.

4.         משתמש המעלה מודעה מתחייב לתת בה אך ורק פרטים נכונים אמיתיים ורלוונטיים.

5.         לבעל האתר הזכות לפי שיקול דעתו לערוך בכל עת פרסום מודעה מהאתר ומלוח המודעות ואף להסירה לחלוטין.

6.         בעל האתר מסיר מעצמו כל אחריות בנוגע למודעות שיפורסמו, תוכנן, זהות המפרסם, אמיתות הפרסום, כוונת המפרסם. כל משתמש ו/או צד ג' שעושה שימוש במידע הכלול במודעה שבאתר עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

7.         בעל האתר יהיה רשאי בכל עת להגביל באופן כללי את מספר הפרסומים של משתמש רשום בהתאם לתוכן, כמות, תדירות הפרסום וכיוצ"ב. נכון ליום עדכון תקנון זה יהיה רשאי כל משתמש רשום באתר לפרסם עד 4 מודעות בחודש.

            אין באמור כדי למנוע מבעל האתר להסיר מודעה בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

8.         כל משתמש המעלה תוכן כלשהו לאתר מתחייב בין היתר כי :

א. לא יהיו כל חומרים פוגעניים לרבות בעלי תוכן פורנוגראפי, מיני, אלים, מפלה, שיכול לפגוע ברגשות ציבור, או הפוגע בפרטיותו של אדם, בשמו הטוב  וכיוצ"ב.
ב. לא יהיו חומרים המוגנים בזכויות יוצרים של צד ג' או חומרים  שלא קיבל הרשאה כדין לעשות בהם שימוש, או חומרים שאין המשתמש יודע מה מקורם.
ג. לא יהיו בחומרים כדי לבסס תביעה (פלילית או אזרחית) כנגד האתר ובעל האתר
ד. לא יהיה בהם כדי לפגוע בזכויות הקנייניות של צד ג' כלשהו, לרבות בשל הכיתוב, העיצוב, הצילומים עצמם וכיוצ"ב.
ה. כי בדק ווידא כי אין ולא יכולה להיות לצד ג' כלשהו זכות מכל סוג שהוא בחומרים.
ו. כי החומרים אינם כוללים סימני מסחר, שמות מסחר המוגנים עפ"י חוק ו/או פרט כלשהו שייתכן ולצד ג כלשהו זכויות בו.

ז.כי אינם מפרים זכויות יוצרים של צד ג' ואינם פוגעים בפרטיותו של איש.

9. לוח העסקים בספורט (אינדקס) המופיע באתר כשמו, מהווה לוח מודעות פרסום של בעלי עסקים וספקים, לרבות הצגת מוצרים.
לאתר ומפעיליו אין יכולת ו\או כוונה לבדוק נכונות הפרסום ואמיתותו.
האתר מסיר מעצמו כל אחריות, ישירה או עקיפה, בנוגע לכל פרט, עובדה, מידה פרסום, מלל, תמונה, מחיר, תוכן ולכל נזק ישיר או עקיף, פגיעה, פציעה, גופנית או כספית ולרבות טרדה עגמת נפש וכיוצ"ב נזקים ופגיעות שיגרמו למשתמש ו\או לכ צד ג' אליו יגיע מידע מהאתר ו\או מהאינדקס הפרסומי\לוח עסקים בספורט. האתר לא יהיה אחראי לכל פגיעה בזכות כלשהי של אדם כלשהו ולרבות פגיעה בפרטיות, פגיעה בשמו הטוב, פגיעה בזכויות יוצרים ובזכויות מוסריות, פגיעה בסימני מסחר וכיוצ"ב זכויות המוקנות לאדם כלשהו ונפגעו כתוצאה מפרסום באתר ן\או באינדקס הפרסומי\לוח עסקים בספורט.
10. חל איסור מוחלט על משתמש באתר להעתיק ו\או להשתמש במידע הנמצא באתר ו\או באינדקס הפרסומי\לוח עסקים בספורט לצרכי מסחר והפצה בין עם או בלי כוונת רווח.

ו.          גלריית תמונות

1.         האתר כולל חומרים לרבות, גלריה של תמונות, צילומים, קטעי וידאו, תכנים וחומרים להלן: "החומרים".

2.         ככל שמתאפשר למשתמש לעשות שימוש מחלק מחומרים אלו, הרי שהינו מתחייב כלהלן:

            א.         השימוש הינו אך ורק למטרות אישיות/פרטיות.

            ב.         חל איסור לעשות שינוי כלשהו בחומרים, לרבות בדרך של גזירה, שינוי , הוספה, הורדה החלפה, סילוף, ולרבות בדרך של הסרת פרסומת או קרדיט הצמודים לאותו החומר.

ב.         חל איסור לשימוש מסחרי כלשהו

ג.          חל איסור מוחלט לעשות שימוש בחומרים של אחרים וגם למטרות פרטיות.

ד.         חל איסור מוחלט להוריד חומרים ובמיוחד צילומים של צדי ג', ללא הרשאתם בכתב ובמיוחד חל איסור לפרסם חומרים הכוללים תכנים וצילומים של צדי ג'.

ה.         רכישת צילומים הינה עבור תשלום כמפורט באתר. משתמש מתחייב לשלם עבור תמונות שרכש.

ו.          חל איסור לעשות שימוש בחומרים בדרך העלולה לפגוע בפרטיותו של צד ג'.

3.         לעייתים האתר מאפשר הורדת צילומים אישיים מהאתר והעלאתם לקיר המשתמש ברשת פייסבוק בחינם. מובהר בזאת מפורשות כי צילומים שיורדו על ידי משתמש באתר בדרך זאת יהיה רשאי המשתמש להעלות אך ורק לדף המשתמש האישי ברשת החברתית. הורדה והעלאה כאמור ילוו בקרדיט מפורש לצלם ו/או לאתר ו/או יחד עם פרסומות כלשהן, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר מעת לעת. בבחירת אופציה זאת מאשר המשתמש מפורשות פרסום הצילום כאמור וללא סייג.

            המשתמש מאשר כי אין בהעלאה כאמור כדי פגיעה כלשהי בצד ג' ועושה זאת על אחריותו בלבד.

4.         משלוח/איסוף שלא בדרך של העברת קובץ דיגיטלי ולרבות עלותם, יתואמו עם הלקוח.

5.        לאחר אישור תשלום עבור קובץ קטן, הקובץ נשלח אוטומטית לרוכש להורדה דרך המייל, עבור קבוץ גדול הקובץ ישלח לכתובת המייל עד 96 שעות. במידה ולא התקבלו הקבצים יש לבדוק פרטי התקשרות ולשלוח הודעה בצור קשר, הנושא יטופל במהירות האפשרית. תמונות שנשלחו להדפסה יגיעו ללקוח החל מ 30 ימי עבודה.

ז.          מדיניות ביטול רכישת תמונות

1.         האתר מאפשר רכישת צילומים בלבד ולרבות בדרך של קבצים דיגיטליים, והדפסות מסוגים שונים.

2.         על ביטול רכישות מאתר יחולו הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ככול שהינן חלות על המוצרים הנרכשים.

3.         מרגע השלמת רכישת תמונות מאמצעות האתר לא ניתן לבטל עסקה לרכישת התמונות אלא בהתאם להוראות חוק.

4.         מובהר בזאת כי רכישת קבצים אלקטרוניים וצילומים של משתמשים אינה כוללה במסגרת התקנות האמורות לעיל לאור הוראת סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן

5.         לא ניתן לבטל הזמנת צילומים שהודפסו במיוחד עבור משתמש על פי הזמנתו.

6.         בכל מקרה וביטול מותר על פי חוק, יעשה הדבר כנגד תשלום עלויות טיפול בסך של 5% מסך ההזמנה ולא פחות מ 25 ₪.

7.         אחריות על הקבצים, היות והלקוח לא מרוצה מהתמונה, ניתן יהיה לקבל תמונה חלופית מאותו אירוע ומאותו מקצה לאותו אדם שמופיע בתמונה.

ח.         מוצרים

אתר ספורטלי מאפשר לעסקים הרשומים באינדקס\לוח עסקים בספורט להציג מוצרים בפלטפורמה של האתר הכוללת הסברים ומחירים. האחריות הבלעדית על המוצרים, המחיר, האיכות והשירות חלה על בעל המוצר בלבד\המפרסם, אתר ספורטלי מסיר אחריות לגבי מוצרים ושרותים שהוא לא מספק והאחריות הבלעדית היא של בעל המוצר\שרות\המפרסם. כמו כן בכל הפלטפורמות הפרסומיות השונות הקיימות והשייכות לאתר

 ט.         כללי

1.         בכל דבר וענין ניתן לפנות לבעל האתר באמצעות ""צור קשר" שבדף הבית של האתר.

2.         מטעמי נוחות, הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר אך הן מתייחסות כמובן גם לנשים.

3.         סמכות שיפוט בלעדית בכל מקרה של מחלוקת או סכסוך הנובעים מהשימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו, מסכימים בזאת הצדדים כי תביעות כאמור תוגשנה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.


תקנון שימוש למפרסם בספורטלי

1. האתר מפעיל אינדקס\לוח פרסומי אשר כשמו מהווה פלטפורמת לוח פרסומים בתחומים בהם עוסק האתר ותחומים נילווים לפי שיקול דעתו.
האתר יהיה רשאי בכל עת להחליט על אופן פרסום האינדקס הפרסומי ולהפסיקו בכל עת.
2. בעל מקצוע או ספק שהינו משתמש רשום באתר יהיה זכאי לפרסם באינדקס הפרסומי למודעה רלוונטית לאתר בהתאם לתנאי האתר מעת לעת ובתנאי שלא תפגע בזכות של צד ג' בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של הפרת זכויות יוצרים, פגיעה בפרטיות לשון הרע וכיוצ"ב.
3. פרסום מודעה\מוצר\הכשרה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של המפרסם והוא לבדו ישא בכל נזק שייגרם לצד ג' ו/או לבעל האתר כתוצאה מפרסומה.
4. משתמש המעלה מודעה מאשר בזאת ומתחייב לתת בה אך ורק פרטים נכונים אמיתיים ורלוונטיים, לרבות ובכל הנוגע להכשרותו, ניסיונו והמוניטין ממנו הינו נהנה.
5. לבעל האתר ומפעיליו הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי לערוך בכל עת פרסום מודעה שהועלתה לאינדקס הפרסומי ואף להסירה לחלוטין.
6. בעל האתר מסיר מעצמו כל אחריות בנוגע למודעות שיפורסמו, תוכנן, זהות המפרסם, אמיתות הפרסום, כוונת המפרסם, מוצרים ומחירם. כל משתמש ו/או צד ג' שעושה שימוש במידע הכלול במודעה שאינדקס הפרסומי, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
7. הפרסום באינדקס הפרסומי הינו תמורת תשלום כספי לאתר בהתאם לסיכום עם האתר ומפעיליו.
8. בעל האתר יהיה רשאי בכל עת להגביל באופן כללי את מספר הפרסומים באינדקס הפרסומי בהתאם לתוכן, כמות, תדירות הפרסום וכיוצ"ב.
9. בעל האתר יהיה רשאי לקדם ו"להקפיץ" מודעות שיפורסמו באינדקס הפרסומי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכל עת. מובהר בזאת כי מודעות בתשלום יוקפצו לראש הפרסום באופן רנדומלי בהתאם להחלטות האתר ושיקול דעתו הבלעדי.
10. האתר יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להתיר פרסום מודעות באינדקס הפרסומי ללא תמורה. בחינם. נכון ליום עדכון תקנון זה יהיה רשאי משתמש רשום באתר לפרסם עד 2 תתי קטגוריות באינדקס הפרסום ללא תמורה לתקופה של עד חודש, אלא אם החליט האתר להאריך התקופה מעבר לכך לפי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן בעל פרופיל עסק באינדקס עסקים יעלה עד 5 תמונות בגודל 600900 פיקסלים, עד 3 מוצרים, עד 2 סניפים, עד 2 סרטונים, עד 10 תגיות. כמו כן כל פרטי ההתקשרות יהיו אך ורק במקום המיועד לו, כל חריגה תגרור אחריה עלות נוספת בנוסף למה שסוכם.
אין באמור כדי למנוע מבעל האתר להסיר מודעה בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
11. כל משתמש המפרסם תוכן כלשהו לאינדקס הפרסומי, מתחייב בין היתר כי :
א. לא יהיו כל חומרים פוגעניים לרבות בעלי תוכן פורנוגראפי, מיני, אלים, מפלה, שיכול לפגוע ברגשות ציבור, או הפוגע בפרטיותו של אדם, בשמו הטוב וכיוצ"ב.
ב. לא יהיו חומרים המוגנים בזכויות יוצרים של צד ג' או חומרים שלא קיבל הרשאה כדין לעשות בהם שימוש, או חומרים שאין המשתמש יודע מה מקורם.
ג. לא יהיו בחומרים כדי לבסס תביעה (פלילית או אזרחית) כנגד האתר ובעל האתר
ד. לא יהיה בהם כדי לפגוע בזכויות הקנייניות של צד ג' כלשהו, לרבות בשל הכיתוב, העיצוב, הצילומים עצמם וכיוצ"ב.
ה. כי בדק ווידא כי אין ולא יכולה להיות לצד ג' כלשהו זכות מכל סוג שהוא בחומרים.
ו. כי החומרים אינם כוללים סימני מסחר, שמות מסחר המוגנים עפ"י חוק ו/או פרט כלשהו שייתכן ולצד ג כלשהו זכויות בו.
ז.כי אינם מפרים זכויות יוצרים של צד ג' ואינם פוגעים בפרטיותו של איש.
ח. פרסומם אינו מהווה עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית לפי דיני מדינת ישראל .
12. מפרסם יהיה אחראי ומתחייב לפצות את האתר ו/או צד ג' שעשה שימוש באינדקס הפרסומי באתר בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מהפרסום באינדקס הפרסומי ככל שאינו עומד בהוראות המניות לעיל.
13, כל מפרסם יהיה אחראי באופן בלעדי על מוצריו ועל התחייבותו בפני הלקוח לגבי מחיר המופיע המוצר שהוצג באתר ו\או בכרטיס\פרופיל הלקוח בזמן הפרסום.
14. המפרסם מתחייב למלל בלעדי ומקורי בין אם בהגדרות העסק ובין אם בכתבות.

תקנון אתר ספורטלי, ח.פ 027410430, רח' אסא קדמוני, ליצירת קשר –  talli@tcpoint.co.il

לוח אירועים

לכל האירועים

המקצוענים

לכל ההמקצוענים
תמונת פרופיל של מיכל סיון
מיכל סיון
ספורטתרפיסטית ומאמנת טריאתלון ואימונים אישיים
תמונת פרופיל של טלי נגר
טלי נגר
רפואת נשים טבעית, גינקולוגיה סינית, פסיכותרפיה, ריפוי נשי
תמונת פרופיל של רן בן ארי
רן בן ארי
Ironchef - שף ואיש ברזל
תמונת פרופיל של רן אלתרמן
רן אלתרמן
טריאתלט מקצוען, מאמן ראשי ובעלים של קבוצת אלתרמנס
תמונת פרופיל של טופז דרזנר
טופז דרזנר
דיאטנית קלינית וספורט, טריאתלטית
תמונת פרופיל של איריס עצמון
איריס עצמון
פסיכולוגית ספורט ואשת ברזל