Life Run – מרוץ הנשים של תל-אביב 2018 | 21.03.2018

מרוץ הנשים של תל אביב מתקיים בשעות הערב, בתאריך 21.03.2018

17:30 – פתיחת מתחם האקספו הכינוס, המקצים מתחילים מהשעה 20:00

לוח תוצאות

.

.

מקצים

שם מקצהמרחקשעת זינוקמסלולמחיר
12 ק"מ
8 ק"מ
4 ק"מ
מארגנים: כפיים
טלפון: 035711575אימייל: kapaimactive@kapaim.co.il

אין האתר אחראי על דיוק הפרטים, מוטב להתעדכן באתר האירוע הרשמי ולוודא שינויים מעת לעת