שיתוף

NAVY-FIT CENTER | כושר קרבי

הכנה פיסית ומנטאלית בסביבה ימית לצד לימוד סט ערכים ונורמות חברתיות כפי שנלמדות ומוטמעות בקרב לוחמי יחידות העילית של צה"ל.

קטגוריות רלוונטיות

כושר קרבי, קבוצות ילדים ונוער

כתובת

הרצליה, ישראל