שיתוף

המסלול | הדרך שלך לשירות משמעותי

חברת המסלול הוקמה על ידי בוגרי היחידות המיוחדות על מנת להכשיר לאמן ולעצב בני נוער, סגל ההדרכה מורכב מלוחמי היחידות המיוחדות בצה"ל מעניקים הדרכה, תשתית ויחס שווה, המסלול מלווה את בן/ת הנוער מגיל 16 ועד שחרורו מהצבא.

קטגוריות רלוונטיות

כושר קרבי, קבוצות ילדים ונוער