The Ultra Challenge Israel 2018 | 07.03.2018

תחרות למרחק אולטראמן 10 קמ שחיה/ 420 קמ רכיבה/ 85 קמ ריצה על פני שלושה ימים.
התחרות מתחילה מהתאריך 07.03.2018
זינוק וכינוס מלון רימונים גלי כנרת בטבריה

סיום במלון רימונים אילת.

נמצאים גם בדף הפייסבוק
.

 

מקצים

שם מקצהמרחקשעת זינוקמסלולמחיר
3 ימים10 ק"מ +420 ק"מ + 85 ק"מ
מארגנים: אריאל הלר, אייל פרל
טלפון: 0505226462, 0546680061אימייל: tuc-israel@gmail.com

אין האתר אחראי על דיוק הפרטים, מוטב להתעדכן באתר האירוע הרשמי ולוודא שינויים מעת לעת

לוח אירועים

לכל האירועים