מרוץ גני תקווה וקרית אונו 2018 | 23.03.2017

מרוץ גני תקווה וקרית אונו
מרוץ גני תקווה וקרית אונו

מרוץ גני תקווה וקרית אונו הראשון יתקיים בתאריך 23.3.2018

מקצים

שם מקצהמרחקשעת זינוקמסלולמחיר
מארגנים: רילטיימינג

אין האתר אחראי על דיוק הפרטים, מוטב להתעדכן באתר האירוע הרשמי ולוודא שינויים מעת לעת