X
הרשמה
שם פרטי*  
שם משפחה*  
דואר אלקטרוני*  
מין:*  
 

בשביל הבנים הדרוזים 2017

15/09/17

קטגוריות: ריצה

רכיבה, ריצה וצעידה , אירוע שנתי של הזדהות להנצחת החללים הדרוזים

הרשמה

מקצים

שם המקצה
מרחק
שעת זינוק
מסלול
מחיר מכירה מוקדמת
מחיר רגיל
צעידה
4ק"מ
40
50
 • צעידה
 • שעת זינוק:
 • מסלול:
 • מחיר הרשמה מוקדמת:40
 • מחיר רגיל:50
מרוץ
5ק"מ
75
90
 • מרוץ
 • שעת זינוק:
 • מסלול:
 • מחיר הרשמה מוקדמת:75
 • מחיר רגיל:90
מרוץ
10ק"מ
90
120
 • מרוץ
 • שעת זינוק:
 • מסלול:
 • מחיר הרשמה מוקדמת:90
 • מחיר רגיל:120
מרוץ
15ק"מ
90
120
 • מרוץ
 • שעת זינוק:
 • מסלול:
 • מחיר הרשמה מוקדמת:90
 • מחיר רגיל:120
רכיבה
13 ק"מ
75
90
 • רכיבה
 • שעת זינוק:
 • מסלול:
 • מחיר הרשמה מוקדמת:75
 • מחיר רגיל:90
רכיבה
90 ק"מ
90
120
 • רכיבה
 • שעת זינוק:
 • מסלול:
 • מחיר הרשמה מוקדמת:90
 • מחיר רגיל:120
אין האתר אחראי על דיוק הפרטים, מוטב להתעדכן באתר האירוע ולוודא שינויים מעת לעת.

תגובות פייסבוק

רוצה להגיע מוכן לתחרות?

מחפש מעסה ספורט?

 

מצא באינדקס ספורטלי!

פייסבוק חברתי